Avui hem assolit el segon gran repte del Cronovies. Hem aconseguit incorporar totes les cronovies de Catalunya en base a les dades de l'INE de 2010.

En el nostre país n'hem localitzat 418 de les que 29 no tenen placa; les altres 389 les podem contemplar en el nostre web. Estem parlant de dates senceres i entenem per senceres les que incorporen dia i mes amb independència de si indiquen o no l'any. Actualment les bases de dades s'han actualitzat i les darreres són de juliol de 2014. És possible, doncs, que n'hi hagi alguna o algunes més ja que la seva creació és dinàmica. Podria ser que alguna cronovia hagi canviat de nom o que algun o alguns dels 29 carrers o places que no tenen placa, n'hi coloquessin. Però a banda de possibles variacions l'objectiu traçat s'ha aconseguit. De totes formes, estarem atents a les possibles modificacions per mantenir el web al dia.

De les 418 cronovies existents, 254 es refereixen a l’Onze de setembre. Segueixen en importància el Primer de maig (44), el Dos de maig (32), el 8 de març (19) i la resta es distribueixen entre 50 dates de les que 39 són singulars, es a dir, que només les té una població. Barcelona, Terrassa i Viladecans encapçalen una hipotètica classificació amb 6 cronovies, cadascuna. De les 418 cronovies catalanes, 208 es concentren a les comarques de Barcelona liderades, en un triple empat a 34, pel Baix Llobregat, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. De la resta de províncies catalanes, Tarragona n’aporta 75, Girona 71 i Lleida 64. Totes aquestes dades es poden consultar en els multiples informes d'aquest web Cronovies on també hi trobareu una foto de totes les plaques.

Más de 1900 fotos de cronovías de las 366 fechas del callendario. Cada cronovía tiene su enlace a Google Maps para mostrar la ubicación exacta y en cada fecha se explica -si se ha llegado a obtener- el porqué de la conmemoración de la placa. Asimismo, también incorpora calles con nombres de meses, de días de la semana y de estaciones del año. Otra particularidad es que están todas las de Cataluña. Las bases de datos de calles de Cataluña del INE y del ICGC sirvieron de punto de partida para su consecución. Las pocas que faltan o bien no tienen placa, o son de las nuevas referidas al 1-O pendientes de fotografiar.

CRONOVIES

En aquest blog hi trobem informació quantificada de les cronovies. Per procedència, per dates, per efemèrides i per col·laboradors. A més, de les cronovies de Catalunya, d'Espanya, d'Argentina, de França i de Portugal es mostra una anàlisi més detallada del que hi consta incorporat. (les dades del gràfic són del maig de 2015)

CENS CRONOVIARI