Què és un hodònim o odònim?

Hodònim o odònim, és una paraula que no existeix en el diccionari de l’IEC ni tampoc en el de l’Enciclòpedia.

Cercant al diccionari de la Real Academia Española tampoc he aconseguit trobar-la. Resulta estrany ja que podem veure referir-se a ella en algunes pàgines web sud-americanes i, encara, resulta molt més comuna en francès o en anglès. En francès odonyme o hodonyme i en anglès odonym són noms propis que designen una via de comunicació (un carrer, plaça, carretera, camí, …). En italià, odonomastica és l’estudi històric-lingüístic del conjunt de noms de carrers, places, etc.

Aquest terme ve del grec ὁδός (hodós, «camí») i el sufix «-ònim» de ὄνομα (ónoma, «nom»). Per tant, podríem afirmar que un hodònim -si ens apropiem del mot- consta de dues parts: un terme genèric que fa referència a una via i un terme específic que designa la via. Sense entrar a descriure els diferents tipus de designació existents per la seva extensió, podem citar el cas concret dels hodònims que porten un nom de data. Aquests són els cronovies, un altre terme que no trobem al diccionari i que devem la seva autoria al nostre estimat Màrius Serra.

Si fem la consulta a la Wikipedia en francès, de qualsevol dia de qualsevol mes, de forma individual, hi trobem un apartat anomenat odonymes on es detallen les ciutats dels països de l’àmbit francòfon que tenen un carrer que commemoren el dia cercat (cronovia). Si es consulta odonyme també ens apareix un calendari per accedir-hi de forma directa clicant un dia.