Avui hem assolit el segon gran repte del Cronovies. Hem aconseguit incorporar totes les cronovies de Catalunya en base a les dades de l'INE de 2010.

En el nostre país n'hem localitzat 418 de les que 29 no tenen placa; les altres 389 les podem contemplar en el nostre web. Estem parlant de dates senceres i entenem per senceres les que incorporen dia i mes amb independència de si indiquen o no l'any. Actualment les bases de dades s'han actualitzat i les darreres són de juliol de 2014. És possible, doncs, que n'hi hagi alguna o algunes més ja que la seva creació és dinàmica. Podria ser que alguna cronovia hagi canviat de nom o que algun o alguns dels 29 carrers o places que no tenen placa, n'hi coloquessin. Però a banda de possibles variacions l'objectiu traçat s'ha aconseguit. De totes formes, estarem atents a les possibles modificacions per mantenir el web al dia.

De les 418 cronovies existents, 254 es refereixen a l’Onze de setembre. Segueixen en importància el Primer de maig (44), el Dos de maig (32), el 8 de març (19) i la resta es distribueixen entre 50 dates de les que 39 són singulars, es a dir, que només les té una població. Barcelona, Terrassa i Viladecans encapçalen una hipotètica classificació amb 6 cronovies, cadascuna. De les 418 cronovies catalanes, 208 es concentren a les comarques de Barcelona liderades, en un triple empat a 34, pel Baix Llobregat, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. De la resta de províncies catalanes, Tarragona n’aporta 75, Girona 71 i Lleida 64. Totes aquestes dades es poden consultar en els multiples informes d'aquest web Cronovies on també hi trobareu una foto de totes les plaques.