Per què la població Dieciséis de Julio no figura al Cronovies?

En alguns països hi ha diverses poblacions o entitats supra-poblacionals amb nom de data. A l’Argentina, que conegui, hi ha el partido Tres de Febrero (partido de la província de Buenos Aires) i les poblacions Dieciséis de Julio (partido de Azul, província de Buenos Aires) i Nueve de Abril (partido de Esteban Echeverría, província de Buenos Aires).

Com que en el web, a banda de dates senceres, també considerem carrers de nom de mes, any, dies de la setmana, estacions, ... no ens hem d’oblidar de la població Villa de Mayo (partido de Malvinas Argentinas, província de Buenos Aires).

Cap d’aquests indrets -poblacions i partidos- estan inclosos al Cronovies per raons estrictament tècniques i és per això que hem pensat dedicar-li aquesta ressenya. S’haurien de considerar noves subdivisions, per a l’anàlisi que se’n fa, però la pàgina web no està preparada.

Es mostren un parell de fotos del llocs esmentats.

 20170820 145734

m111109 0005 Villa de Mayo Calle