Què és un hodònim o odònim?

Hodònim o odònim, és una paraula que no existeix en el diccionari de l’IEC ni tampoc en el de l’Enciclòpedia.

Cercant al diccionari de la Real Academia Española tampoc he aconseguit trobar-la. Resulta estrany ja que podem veure referir-se a ella en algunes pàgines web sud-americanes i, encara, resulta molt més comuna en francès o en anglès. En francès odonyme o hodonyme i en anglès odonym són noms propis que designen una via de comunicació (un carrer, plaça, carretera, camí, …). En italià, odonomastica és l’estudi històric-lingüístic del conjunt de noms de carrers, places, etc.

Aquest terme ve del grec ὁδός (hodós, «camí») i el sufix «-ònim» de ὄνομα (ónoma, «nom»). Per tant, podríem afirmar que un hodònim -si ens apropiem del mot- consta de dues parts: un terme genèric que fa referència a una via i un terme específic que designa la via. Sense entrar a descriure els diferents tipus de designació existents per la seva extensió, podem citar el cas concret dels hodònims que porten un nom de data. Aquests són els cronovies, un altre terme que no trobem al diccionari i que devem la seva autoria al nostre estimat Màrius Serra.

Si fem la consulta a la Wikipedia en francès, de qualsevol dia de qualsevol mes, de forma individual, hi trobem un apartat anomenat odonymes on es detallen les ciutats dels països de l’àmbit francòfon que tenen un carrer que commemoren el dia cercat (cronovia). Si es consulta odonyme també ens apareix un calendari per accedir-hi de forma directa clicant un dia.

Más de 1900 fotos de cronovías de las 366 fechas del callendario. Cada cronovía tiene su enlace a Google Maps para mostrar la ubicación exacta y en cada fecha se explica -si se ha llegado a obtener- el porqué de la conmemoración de la placa. Asimismo, también incorpora calles con nombres de meses, de días de la semana y de estaciones del año. Otra particularidad es que están todas las de Cataluña. Las bases de datos de calles de Cataluña del INE y del ICGC sirvieron de punto de partida para su consecución. Las pocas que faltan o bien no tienen placa, o son de las nuevas referidas al 1-O pendientes de fotografiar.

CRONOVIES

En aquest blog hi trobem informació quantificada de les cronovies. Per procedència, per dates, per efemèrides i per col·laboradors. A més, de les cronovies de Catalunya, d'Espanya, d'Argentina, de França i de Portugal es mostra una anàlisi més detallada del que hi consta incorporat. (les dades del gràfic són del maig de 2015)

CENS CRONOVIARI