Què és un hodònim o odònim?

Hodònim o odònim, és una paraula que no existeix en el diccionari de l’IEC ni tampoc en el de l’Enciclòpedia.

Cercant al diccionari de la Real Academia Española tampoc he aconseguit trobar-la. Resulta estrany ja que podem veure referir-se a ella en algunes pàgines web sud-americanes i, encara, resulta molt més comuna en francès o en anglès. En francès odonyme o hodonyme i en anglès odonym són noms propis que designen una via de comunicació (un carrer, plaça, carretera, camí, …). En italià, odonomastica és l’estudi històric-lingüístic del conjunt de noms de carrers, places, etc.

Aquest terme ve del grec ὁδός (hodós, «camí») i el sufix «-ònim» de ὄνομα (ónoma, «nom»). Per tant, podríem afirmar que un hodònim -si ens apropiem del mot- consta de dues parts: un terme genèric que fa referència a una via i un terme específic que designa la via. Sense entrar a descriure els diferents tipus de designació existents per la seva extensió, podem citar el cas concret dels hodònims que porten un nom de data. Aquests són els cronovies, un altre terme que no trobem al diccionari i que devem la seva autoria al nostre estimat Màrius Serra.

Si fem la consulta a la Wikipedia en francès, de qualsevol dia de qualsevol mes, de forma individual, hi trobem un apartat anomenat odonymes on es detallen les ciutats dels països de l’àmbit francòfon que tenen un carrer que commemoren el dia cercat (cronovia). Si es consulta odonyme també ens apareix un calendari per accedir-hi de forma directa clicant un dia.

Més de 2000 fotos de cronovies de les 366 dates del carrendari. Tota cronovia té el seu enllaç a Google Maps per mostrar la ubicació exacta i en cada data s'explica -si s'ha arribat a obtenir- el perquè de la commemoració de la placa. Així mateix, també incorpora carrers amb noms de mesos, de dies de la setmana i d'estacions de l'any. Una altra particularitat és que estan totes les de Catalunya. Les bases de dades de carrers de Catalunya de l'INE i del ICGC van servir de punt de partida per a la seva consecució. Les poques que falten o bé no tenen placa, o són de les noves referides a l'1-O pendents de fotografiar.

CRONOVIES

En aquest blog hi trobem informació quantificada de les cronovies. Per procedència, per dates, per efemèrides i per col·laboradors. A més, de les cronovies de Catalunya, d'Espanya, d'Argentina, de França i de Portugal es mostra una anàlisi més detallada del que hi consta incorporat. (les dades del gràfic són del maig de 2015)

CENS CRONOVIARI