Avui hem assolit el segon gran repte del Cronovies. Hem aconseguit incorporar totes les cronovies de Catalunya en base a les dades de l'INE de 2010.

En el nostre país n'hem localitzat 418 de les que 29 no tenen placa; les altres 389 les podem contemplar en el nostre web. Estem parlant de dates senceres i entenem per senceres les que incorporen dia i mes amb independència de si indiquen o no l'any. Actualment les bases de dades s'han actualitzat i les darreres són de juliol de 2014. És possible, doncs, que n'hi hagi alguna o algunes més ja que la seva creació és dinàmica. Podria ser que alguna cronovia hagi canviat de nom o que algun o alguns dels 29 carrers o places que no tenen placa, n'hi coloquessin. Però a banda de possibles variacions l'objectiu traçat s'ha aconseguit. De totes formes, estarem atents a les possibles modificacions per mantenir el web al dia.

De les 418 cronovies existents, 254 es refereixen a l’Onze de setembre. Segueixen en importància el Primer de maig (44), el Dos de maig (32), el 8 de març (19) i la resta es distribueixen entre 50 dates de les que 39 són singulars, es a dir, que només les té una població. Barcelona, Terrassa i Viladecans encapçalen una hipotètica classificació amb 6 cronovies, cadascuna. De les 418 cronovies catalanes, 208 es concentren a les comarques de Barcelona liderades, en un triple empat a 34, pel Baix Llobregat, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. De la resta de províncies catalanes, Tarragona n’aporta 75, Girona 71 i Lleida 64. Totes aquestes dades es poden consultar en els multiples informes d'aquest web Cronovies on també hi trobareu una foto de totes les plaques.

Més de 2000 fotos de cronovies de les 366 dates del carrendari. Tota cronovia té el seu enllaç a Google Maps per mostrar la ubicació exacta i en cada data s'explica -si s'ha arribat a obtenir- el perquè de la commemoració de la placa. Així mateix, també incorpora carrers amb noms de mesos, de dies de la setmana i d'estacions de l'any. Una altra particularitat és que estan totes les de Catalunya. Les bases de dades de carrers de Catalunya de l'INE i del ICGC van servir de punt de partida per a la seva consecució. Les poques que falten o bé no tenen placa, o són de les noves referides a l'1-O pendents de fotografiar.

CRONOVIES

En aquest blog hi trobem informació quantificada de les cronovies. Per procedència, per dates, per efemèrides i per col·laboradors. A més, de les cronovies de Catalunya, d'Espanya, d'Argentina, de França i de Portugal es mostra una anàlisi més detallada del que hi consta incorporat. (les dades del gràfic són del maig de 2015)

CENS CRONOVIARI